پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [180000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: صومعه سرا تالار فارابی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] دی 1396

قيمت بليط: [90000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تبریز تالار هتل کایا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] دی 1396

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار رودکی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [65000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [140000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , , 8 ] آذر 1396

قيمت بليط: [150000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
3 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: شیراز باغ عفیف آباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: جلفا پارک ملت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار رودکی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [65000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
3 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن یادگار امام

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
4 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: کرمانشاه سالن خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [80000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
2 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار رودکی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 ] تیر 1396

قيمت بليط: [65000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: کرج سالن انقلاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [150000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تبریز تالار هتل کایا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , , 18 ] تیر 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: ماسال تالار پاتریس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] فروردین 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] فروردین 1396

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: سیرجان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: زنجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] دی 1395

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , , 4 ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] دی 1395

قيمت بليط: [95000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , , 27 , 28 ] آذر 1395

قيمت بليط: [150000 - 75000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] مهر 1395

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران کاخ سعدآباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , , 8 , 9 ] مهر 1395

قيمت بليط: [180000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت