دنگ شو
0 - -
کنسرت دنگ شو

خواننده: دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [130000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت