پازل بند
3 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: سمنان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [120000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت