هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: چابهار سالن ورنا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 ] فروردین 1398

قيمت بليط: [160000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت