هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: لاهیجان سالن هتل البرز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: لاهیجان تالار البرز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت