هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: بوکان تالار پیوند

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [110000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: بوکان تالار دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [130000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت