گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [130000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت