میثم ابراهیمی
0 - -
کنسرت میثم ابراهیمی

خواننده: میثم ابراهیمی

محل برگزاري کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [95000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت