شب موسیقی آذربایجان
0 - -
کنسرت شب موسیقی آذربایجان

خواننده: شب موسیقی آذربایجان

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار رودکی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , , 20 ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت