علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: ملارد سالن ثمری

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: ملارد سالن شهید ثمری

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
13 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: ملارد سالن شهید ثمری

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت