محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: کرمانشاه سالن سینما آزادی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 ] تیر 1398

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: کرمانشاه تالار انتظار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , , 11 ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [110000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت