محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: کبودرآهنگ مجتمع فرهنگی جوان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , ] دی 1397

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت