محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , , 27 ] آبان 1397

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت