ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: مهاباد تالار وحـدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [120000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت