علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: قزوین مجتمع تالار شهـر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه چارتار
0 - -
کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [110000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مجتمع تالار شهر قزوین
0 - -
کنسرت مجتمع تالار شهر قزوین

خواننده: مجتمع تالار شهر قزوین

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی یراحی
0 - -
کنسرت مهدی یراحی

خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاري کنسرت: قزوین مجتمع تالار شهـر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیامک عباسی
0 - -
کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاري کنسرت: قزوین مجتمع تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهاب مظفری
0 - -
کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید هیراد
0 - -
کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاري کنسرت: قزوین سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: قزوین سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [100000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: قزوین سالن رجایی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , , 11 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن یگانه
0 - -
کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: قزوین سالن رجایی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالن رجایی قزوین
0 - -
کنسرت سالن رجایی قزوین

خواننده: سالن رجایی قزوین

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه سون
0 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امیرعباس گلاب
0 - -
کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاري کنسرت: قزوین تالار ایرانیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] دی 1396

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امید حاجیلی
0 - -
کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: قزوین سعدالسلطنه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , , 14 ] شهریور 1396

قيمت بليط: [100000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
تالار شهر قزوین
0 - -
کنسرت تالار شهر قزوین

خواننده: تالار شهر قزوین

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
زانیار خسروی
0 - -
کنسرت زانیار خسروی

خواننده: زانیار خسروی

محل برگزاري کنسرت: قزوین مجتمع تالـار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: قزوین مجتمع تالـار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [110000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن یگانه
2 - -
کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [100000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
1 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [100000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
4 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: قزوین تالار باران

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
تالار باران قزوین
1 - -
کنسرت تالار باران قزوین

خواننده: تالار باران قزوین

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت