عماد طالب زاده
0 - -
کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار مهتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] خرداد 1396

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت