علی لهراسبی
0 - -
کنسرت علی لهراسبی

خواننده: علی لهراسبی

محل برگزاري کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] فروردین 1396

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت