علی زندوکیلی
2 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [90000 - 75000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت