علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [85000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت