علی عبدالمالکی
0 - -
کنسرت علی عبدالمالکی

خواننده: علی عبدالمالکی

محل برگزاري کنسرت: مراغه سالن شهید بهشتی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت