سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 ] اسفند 1398

قيمت بليط: [120000 - 90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 85000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امیرعباس گلاب
0 - -
کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 85000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرون افشار
0 - -
کنسرت آرون افشار

خواننده: آرون افشار

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 85000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی یاسینی
0 - -
کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سینا سرلک
0 - -
کنسرت سینا سرلک

خواننده: سینا سرلک

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] اسفند 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه سون
0 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
0 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: شیراز سالن آمفی تئاتر باشگاه شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ایوان بند
0 - -
کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاري کنسرت: شیراز سالن آمفی تئاتر جهاد دانشگاهی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , , 4 ] دی 1398

قيمت بليط: [120000 - 110000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا بهرام
0 - -
کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , , 11 ] دی 1398

قيمت بليط: [130000 - 100000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
نوستالژی ناصر چشم آذر
0 - -
کنسرت نوستالژی ناصر چشم آذر

خواننده: نوستالژی ناصر چشم آذر

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] دی 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه ایهام
0 - -
کنسرت گروه ایهام

خواننده: گروه ایهام

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] دی 1398

قيمت بليط: [120000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه رستاک
0 - -
کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاري کنسرت: شیراز سالن آمفی تئاتر جهاد دانشگاهی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [120000 - 90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار فرهنگیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 , 7 ] دی 1398

قيمت بليط: [120000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 , 23 , 24 ] آذر 1398

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , , 10 ] آذر 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد معتمدی
0 - -
کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیمین غانم
0 - -
کنسرت سیمین غانم

خواننده: سیمین غانم

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] دی 1398

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رستاک حلاج
0 - -
کنسرت رستاک حلاج

خواننده: رستاک حلاج

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [120000 - 100000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی یاسینی
0 - -
کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 ] آبان 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
تالار احسان شیراز
0 - -
کنسرت تالار احسان شیراز

خواننده: تالار احسان شیراز

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حجت اشرف زاده
0 - -
کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , , 19 ] آذر 1398

قيمت بليط: [120000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , , 12 ] آبان 1398

قيمت بليط: [120000 - 90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , , 25 ] مرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] شهریور 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت