امیرعباس گلاب
0 - -
کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاري کنسرت: شهریار سالن همایش خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مازیار فلاحی
0 - -
کنسرت مازیار فلاحی

خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاري کنسرت: شهریار سالن همایش خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [95000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: شهریار سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید عسکری
1 - -
کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاري کنسرت: شهریار سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [85000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
1 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: سالن خلیج فارس شهریار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] فروردین 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: شهریار سالن اندیشه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] اسفند 1395

قيمت بليط: [95000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالن همایش خلیج فارس
1 - -
کنسرت سالن همایش خلیج فارس

خواننده: سالن همایش خلیج فارس

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: سالن خلیج فارس شهریار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] آذر 1395

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت