بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , , 24 ] خرداد 1398

قيمت بليط: [90000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] فروردین 1398

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امیرعباس گلاب
0 - -
کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام ناظری
0 - -
کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] دی 1397

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , , 24 ] آذر 1397

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
0 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهاب مظفری
0 - -
کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه رستاک
0 - -
کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاري کنسرت: شهرکرد سالن مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
همایون شجریان
1 - -
کنسرت همایون شجریان

خواننده: همایون شجریان

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , , 15 ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [85000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
1 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] شهریور 1395

قيمت بليط: [75000 - 25000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت