شهرام و حافظ ناظری
1 - -
کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] مهر 1395

قيمت بليط: [80000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام و حافظ ناظری
0 - -
کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , , 15 , 16 ] شهریور 1395

قيمت بليط: [150000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام و حافظ ناظری
0 - -
کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاري کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] بهمن 1394

قيمت بليط: [80000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت