شهرام ناظری
0 - -
کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاري کنسرت: شهریار سالن همایش خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [165000 -50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت