سیروان خسروی و زانیار خسروی و شهاب رمضان
0 - -
کنسرت سیروان خسروی و زانیار خسروی و شهاب رمضان

خواننده: سیروان خسروی و زانیار خسروی و شهاب رمضان

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن ایرانیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , , 23 ] دی 1397

قيمت بليط: [180000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت