سیروان خسروی
1 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: متل قو سالن المـاس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] فروردین 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت