آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] اسفند 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امید حاجیلی
0 - -
کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] اسفند 1398

قيمت بليط: [130000 - 75000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] دی 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
0 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] دی 1398

قيمت بليط: [120000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] دی 1398

قيمت بليط: [120000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرخ
0 - -
کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [130000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [120000 - 90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی یاسینی
0 - -
کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] آبان 1398

قيمت بليط: [120000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی یراحی
0 - -
کنسرت مهدی یراحی

خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] مرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مجید خراطها
0 - -
کنسرت مجید خراطها

خواننده: مجید خراطها

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] مرداد 1398

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] مرداد 1398

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] خرداد 1398

قيمت بليط: [110000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] خرداد 1398

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه رستاک
0 - -
کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [120000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بابک جهانبخش
0 - -
کنسرت بابک جهانبخش

خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] دی 1397

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] آبان 1397

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [75000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالن سینما قـدس سیرجان
0 - -
کنسرت سالن سینما قـدس سیرجان

خواننده: سالن سینما قـدس سیرجان

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن سینما قـدس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [75000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [70000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید هیراد
0 - -
کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [70000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سامان جلیلی
0 - -
کنسرت سامان جلیلی

خواننده: سامان جلیلی

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
0 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] دی 1396

قيمت بليط: [70000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
4 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [60000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
0 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت