فرزاد فرخ
0 - -
کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن آموزش و پرورش

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] دی 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن آموزش و پرورش

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , , 2 ] دی 1398

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] دی 1398

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا بهرام
0 - -
کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن آموزش و پرورش

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , , 18 ] آذر 1398

قيمت بليط: [105000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی یاسینی
0 - -
کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] آبان 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , ] آبان 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: سنندج فضای باز گلادیاتور

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: سنندج عمارت خسروآباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی جهانی
0 - -
کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاري کنسرت: سنندج مجتمع فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: سنندج اداره آموزش و پرورش

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه رستاک
0 - -
کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاري کنسرت: سنندج پردیس سینمایی بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [60000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: سنندج پردیس سینمایی بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] فروردین 1398

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن سینما بـهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: سنندج مجتمع فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , , 15 ] اسفند 1397

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن آزادی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [70000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمدرضا گلزار
0 - -
کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاري کنسرت: سنندج پردیس سینمایی بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] دی 1397

قيمت بليط: [100000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , , 7 ] آذر 1397

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید هیراد
0 - -
کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [80000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: سنندج پردیس سینمایی بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [80000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهاب مظفری
0 - -
کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن سینما شیدا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: سنندج مجتمع امام خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] فروردین 1397

قيمت بليط: [80000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام ناظری
0 - -
کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن ورزشگاه آزادی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , , 11 ] فروردین 1397

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
استاد ایرج
0 - -
کنسرت استاد ایرج

خواننده: استاد ایرج

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن سینما شیدا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی جهانی
0 - -
کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن سینما شیدا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [70000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن سینما شیدا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , , 11 ] اسفند 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن سینما شیدا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت