سالار عقیلی و ارکستر ملی ایران
0 - -
کنسرت سالار عقیلی و ارکستر ملی ایران

خواننده: سالار عقیلی و ارکستر ملی ایران

محل برگزاري کنسرت: کرمان فضای باز میدان گنجعلیخان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , , 7 ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت