سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: مهاباد تالار وحـدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] خرداد 1398

قيمت بليط: [150000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت