زانیار خسروی
0 - -
کنسرت زانیار خسروی

خواننده: زانیار خسروی

محل برگزاري کنسرت: سلمانشهر متل قو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] شهریور 1395

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت