سالن میثاق رفسنجان
0 - -
کنسرت سالن میثاق رفسنجان

خواننده: سالن میثاق رفسنجان

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
عماد طالب زاده
0 - -
کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن میثاق

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [70000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه رستاک
0 - -
کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [60000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
0 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن یگانه
0 - -
کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
0 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] اسفند 1395

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن حجاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] مهر 1395

قيمت بليط: [70000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت