رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: آستارا تالار ملک نیا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [90000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت