علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
0 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهاب مظفری
0 - -
کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سینا شعبانخانی
0 - -
کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امیرعباس گلاب
0 - -
کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امید حاجیلی
0 - -
کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
عماد طالب زاده
0 - -
کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاري کنسرت: فومن تالار ابریشم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] دی 1396

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام و حافظ ناظری
0 - -
کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [120000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
0 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
1 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امیر تاجیک
2 - -
کنسرت امیر تاجیک

خواننده: امیر تاجیک

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
1 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن یادگار امام

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
3 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
2 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار ابریشم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
1 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , , 20 , 21 ] شهریور 1396

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه چارتار
0 - -
کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاري کنسرت: رشت مجتمع خاتم الانبیا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , , 13 ] شهریور 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بابک جهانبخش
0 - -
کنسرت بابک جهانبخش

خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاري کنسرت: صومعه سرا سالن ارشاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه سون
0 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: فومن تالار ابریشم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [100000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کاوه یغمایی
0 - -
کنسرت کاوه یغمایی

خواننده: کاوه یغمایی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [90000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیامک عباسی
1 - -
کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [95000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
3 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن یادگار امام

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
3 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امید حاجیلی
0 - -
کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت