پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: دماوند سالن ورزشی کارگران

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [120000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالن آمفی تئاتر خمینی دماوند
0 - -
کنسرت سالن آمفی تئاتر خمینی دماوند

خواننده: سالن آمفی تئاتر خمینی دماوند

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: دماوند آمفی تئاتر خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , , 11 ] بهمن 1397

قيمت بليط: [120000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت