هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: دزفول سالن مجتمع فرهنگی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] دی 1397

قيمت بليط: [120000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: دزفول سالن سینمایی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بابک جهانبخش
0 - -
کنسرت بابک جهانبخش

خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاري کنسرت: دزفول سالن مجتمع فرهنگی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [95000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
0 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: دزفول سالن مجدیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت