خشایار روانگر
0 - -
کنسرت خشایار روانگر

خواننده: خشایار روانگر

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن پردیـس چارسو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [100000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت