حامد همایون
1 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 ] شهریور 1396

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت