حامد همایون
3 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن شهدای کارگر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت