رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: بهشهر سالن هوتو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: بهشهر سالن هوتو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امید حاجیلی
0 - -
کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاري کنسرت: بهشهر تالار هوتو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید عسکری
0 - -
کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاري کنسرت: بهشهر سالن هوتو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] شهریور 1395

قيمت بليط: [40000-80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت