محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: بم سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] مرداد 1398

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: بم سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [80000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: بم سالن فـجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: بم سالن فجـر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [75000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بابک جهانبخش
0 - -
کنسرت بابک جهانبخش

خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاري کنسرت: بم سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت