بابک جهانبخش
0 - -
کنسرت بابک جهانبخش

خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاري کنسرت: منطقه آزاد ارس سالن مشاهیر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت