ایوان بند
0 - -
کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاري کنسرت: ماکو سالن ولیعصر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [90000 - 25000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت