ایوان بند
0 - -
کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 31 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [110000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ایوان بند
0 - -
کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [110000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت