علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , , 2 ] آذر 1397

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سینا سرلک
0 - -
کنسرت سینا سرلک

خواننده: سینا سرلک

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن اکسین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امیرعباس گلاب
0 - -
کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن اکسین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , , 9 ] شهریور 1397

قيمت بليط: [140000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , , 31 ] مرداد 1397

قيمت بليط: [140000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن یگانه
0 - -
کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , , 12 ] مرداد 1397

قيمت بليط: [140000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید هیراد
0 - -
کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [115000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالن نمایشگاه بین المللی اهواز
0 - -
کنسرت سالن نمایشگاه بین المللی اهواز

خواننده: سالن نمایشگاه بین المللی اهواز

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , , 29 ] تیر 1397

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
میثم ابراهیمی
0 - -
کنسرت میثم ابراهیمی

خواننده: میثم ابراهیمی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 ] تیر 1397

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی جهانی
0 - -
کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی یراحی
0 - -
کنسرت مهدی یراحی

خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , , 14 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [80000-110000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حسین علیزاده
0 - -
کنسرت حسین علیزاده

خواننده: حسین علیزاده

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [140000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [125000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امیرعباس گلاب
0 - -
کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , , 7 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , , 3 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [140000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
0 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [95000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امید حاجیلی
0 - -
کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [95000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بابک جهانبخش
0 - -
کنسرت بابک جهانبخش

خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیامک عباسی
0 - -
کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [130000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , , 29 ] دی 1396

قيمت بليط: [130000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی جهانی
0 - -
کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , , 15 ] دی 1396

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
6 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , , 20 ] آذر 1396

قيمت بليط: [130000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
2 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] آذر 1396

قيمت بليط: [140000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت