ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] اسفند 1398

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
0 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: تالار ارومیه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمدرضا گلزار
0 - -
کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاري کنسرت: تالار ارومیه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [150000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار اروس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن ملل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار اروس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] دی 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رحیم شهریاری
0 - -
کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاري کنسرت: ارومیه مجتمع خدمات رفاهی ملل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] دی 1398

قيمت بليط: [120000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن هتل آنا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] دی 1398

قيمت بليط: [150000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه سون
0 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار اروس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [130000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار هوریان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
تالار نوری ارومیه
0 - -
کنسرت تالار نوری ارومیه

خواننده: تالار نوری ارومیه

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی احمدوند
0 - -
کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار نوری

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [130000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ایوان بند
0 - -
کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار شمس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] آبان 1398

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار ایرانیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] آبان 1398

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
تالار ملل ارومیه
0 - -
کنسرت تالار ملل ارومیه

خواننده: تالار ملل ارومیه

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا بهرام
0 - -
کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار ملل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , , 27 ] مرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
روزبه بمانی
0 - -
کنسرت روزبه بمانی

خواننده: روزبه بمانی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار ایرانیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] مرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرخ
0 - -
کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] مرداد 1398

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد معتمدی
0 - -
کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه مجتمع خدمات رفاهی ملل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 31 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید عسکری
0 - -
کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] مرداد 1398

قيمت بليط: [130000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
تالار ایرانیان ارومیه
0 - -
کنسرت تالار ایرانیان ارومیه

خواننده: تالار ایرانیان ارومیه

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سینا شعبانخانی
0 - -
کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار ایرانیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی یاسینی
0 - -
کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] خرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی جهانی
0 - -
کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه تالار ارومیه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] خرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
تالار 5 ستاره ارومیه
0 - -
کنسرت تالار 5 ستاره ارومیه

خواننده: تالار 5 ستاره ارومیه

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت