محمد علیزاده
0 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: انزلی نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [90000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت