عماد طالب زاده
0 - -
کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [140000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
عماد طالب زاده
4 - -
کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] دی 1395

قيمت بليط: [140000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت