احسان خواجه امیری
0 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: شیراز سالن آمفی تئاتر باشگاه شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ایوان بند
0 - -
کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاري کنسرت: شیراز سالن آمفی تئاتر جهاد دانشگاهی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
0 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , , 25 ] اسفند 1397

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی جهانی
0 - -
کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاري کنسرت: زرقان سالن صادقیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [55000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید عسکری
0 - -
کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاري کنسرت: نی ریز سالن حجاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] دی 1397

قيمت بليط: [20000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید عسکری
0 - -
کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاري کنسرت: شیراز سالن رازی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [90000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمدرضا گلزار
0 - -
کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , , 23 ] مرداد 1397

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر و اردال ارزنجان
0 - -
کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان

خواننده: کیهان کلهر و اردال ارزنجان

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , , 17 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [90000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
استاد ایرج
0 - -
کنسرت استاد ایرج

خواننده: استاد ایرج

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [70000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
0 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [90000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: لارستان سالن وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , , 17 ] اسفند 1396

قيمت بليط: [80000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
3 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 , 7 ] بهمن 1396

قيمت بليط: [80000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز مجتمع خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] دی 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیمین غانم
1 - -
کنسرت سیمین غانم

خواننده: سیمین غانم

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , , 24 ] آذر 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
3 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: شیراز باغ عفیف آباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کاوه یغمایی
1 - -
کنسرت کاوه یغمایی

خواننده: کاوه یغمایی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی یراحی
1 - -
کنسرت مهدی یراحی

خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار فرهنگیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [60000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
1 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , , 13 ] تیر 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
5 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , , 13 , 15 ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: کازرون سالن فتحی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [60000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیامک عباسی
3 - -
کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] دی 1395

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت